DARIVANJE - FORMULA NADE

Zaklada Adris, najveća korporativna zaklada u ovome dijelu EU-a, svečanošću u zagrebačkome Muzeju suvremene umjetnosti 23. studenoga zaključila je deveti donacijski ciklus ulažući u najpametnije hrvatske građane.

Zaklada Adris ovih je dana u Zagrebu pod sloganom Upo­znajte pametnu i kreativnu Hrvatsku dodijeli­la donacije i stipendije najbo­ljim projektima iz programa Znanje i otkrića te Stvaralaš­tvo, Ekologija, Baština i Do­brota. Ta najveća korpora­tivna zaklada u ovome dijelu Europe, svečanošću u zagre­bačkome Muzeju suvremene umjetnosti 23. studenoga zaključila je fascinantni de­veti donacijski ciklus. U tome natječajnom ciklusu Zaklada je dodijelila više od tri mi­lijuna kuna za 77 projekata i stipendija. Ti­jekom devet donacijskih ciklusa dodijelje­no je više od 33 milijuna kuna.

U sivilu hrvatskog beznađa, pojačanog ciničnošću stranih bankara, zvuči gotovo nevjerojatno da za korporativnu filantropi­ju Adris grupa i njezini radišni ljudi izdva­jaju jedan posto vlastite dobiti ostvarene u prethodnoj godini. Sociolog s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Dražen Lalić, procjenjujući proble­matiku suvremenoga hrvatskog društva za list Gaudeamus (Toronto, br. 19,2015.), naj­važnije izvorište metastaza krize koja već pet i pol godina poružnjuje Lijepu Našu, locira u političku arenu. Različiti politički akteri su, prema njegovu mišljenju, najo­dgovorniji za širenje svekolikog beznađa u Hrvatskoj, a posebno za slabašne poku­šaje suzbijanja te pošasti. Politička kasta u Hrvatskoj već predugo favorizira politič­ki (državni, klijentelistički) kapitalizam na štetu poduzetničkoga kapitalizma i domi­nantno koristi kriterij političke podobno­sti umjesto stručnosti pri odabiru vodećih ljudi. Slijedom te Lalićeve prosudbe, u oz­račju blagdana Nade i svesrdnih želja za čestit Božić i sretnu Novu godinu, odabra­la sam da s Matičinim čitateljima znakovi­to podijelim Adrisovo poticajno ulaganje u najpametnije među nama u domovini.

Obraćajući se nazočnima na svečanoj dodjeli u dvorani Muzeja suvremene umjetnosti uoči Došašća, predsjednik Uprave Adris grupe mr. sc. Ante Vlahović istaknuo je da "biti danas uz pametnu i kreativnu Hrvatsku znači biti na strani budućnosti te da odgovornost za zajednicu, za njezin razvoj i boljitak mogu preuzeti samo hrabri i obrazovani ljudi, ljudi dorasli izazovima suvremenog društva. Građani koji ne pristaju na prosječnost, a spremni su izložiti se strožim kriterijima i drukčijem vrijednosnom sustavu". Izvrsnim učenicima i studentima te polaznicima poslijediplomskih i doktorskih studija dodijeljene su tako 22 stipendije. Pobliže, za 77 projekata u 9. je natječajnom ciklusu Zaklada Adris dodijelila 3.053.645 kuna. Uključujući i ovaj ciklus, Zaklada je od svoga utemeljenja 2007. godine dodijelila više od 33 milijuna kuna za gotovo 700 projekata koji potiču inovativnost, kreativnost, razvoj znanosti, očuvanje hrvatske prirodne i kulturne baštine te dobrotu i solidarnost u hrvatskom društvu. Nadalje, dodijeljeno je i više od 250 stipendija. "Kontekst današnjeg vremena i društva pred Zakladu stavlja zadaću da inzistira na društvenoj odgovornosti, ali jednako tako i na pameti te kreativnosti. Taj cilj najbolje ostvarujemo potporom našim kreativnim ljudima tako da im omogućimo sudjelovanje u stvaranju bolje budućnosti. Stoga od naših stipendista ne očekujemo da budu dobri, nego da budu izvrsni", istaknuo je u svom obraćanju okupljenima predsjednik Zakladne uprave Korado Korlević. Korporacije ne smiju djelovati bez milosrđa za društveni kontekst u kojem posluju i ostvaruju svoj profit. "Mi poduzetnici, poglavito danas, nemamo pravo na izgovore, a još manje na prosječnost", istaknuo je Vlahović. Na javni natječaj Zaklade Adris ove godine pristiglo je 736 prijava. Posebno je primjetan rast prijavljenih projekata iz područja Znanje i otkrića, koji čine četvrtinu ukupnog broja prijava, što pokazuje da je znanstvena zajednica stekla povjerenje u djelovanje Zaklade Adris i prepoznala njezin utjecaj na razvoj znanosti, obrazovanja i stvaralaštva u Hrvatskoj.

Prema financijskom izvješću objavljenom na Zagrebačkoj burzi Adris grupa iz Rovinja je u prvoj polovici ove godine zabilježila rast, ostvarujući 229 milijuna kuna dobiti, što je 13 posto više nego lani. Koncern jača u turističkom i proizvodnom dijelu poslovanja, a raste i u osiguravajućem sektoru akvizicijom Croatia osigu­ranja, dok opada u duhanskoj industri­ji po kojoj je nekoć bio poznat u regiji. Nova zlatna koka koncerna Adris vodeća je hotelijerska kompanija u RH Maistra. U Adrisovu portfelju je i Cromaris, tvrtka koja se bavi uzgojem, preradom i proda­jom ribe i školjki čiji izvoz donosi veliku dobit. Pri završetku je ponos Adris koncerna - investicija Cromarisa u potpunu rekonstrukciju mrijestilišta i izgradnju sustava peradarstva, vrijedna gotovo 150 milijuna kuna.

Među projektima koji grade pametnu i kreativnu Hrvatsku uvršteni su projekti kao što su Sekvenciranje nanopora u istraživanju porijekla višestaničnosti Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kojim se otvaraju novi pravci u biomedicini, biotehnologiji i prehrambenoj industriji, kao i projekt Dječje siromaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u RH Ekonomskoga in­stituta u Zagrebu. Tim se projektom, uz ostalo, želi utvrditi koje javne politike treba razviti za suzbijanje siromaštva među djecom te kako se kućanstva nose sa siro­maštvom u RH. Predstavljen je i projekt Demografska infrastruktura za bolje procjene i politike Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojim će se omogućiti kvalitetan uvid u uzroke aktualnih demo­grafskih problema, poput iseljavanja stanovništva i smanjenja stope nataliteta.

Matica br. 12, prosinac 2015. www.matis.hr
   
Isprintaj ovu stranicu