NOVA ZVIJEZDA EUROPE

Sabor Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu iz cijeloga svijeta AMAC/AMCA, nedavno održan u čast ulaska RH u EU, s optimizmom gleda na izazove akademske mobilnosti nove zvijezde Europe - Republike Hrvatske.

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila najvažniji vanjskopolitički cilj od osamostaljenja, postavši 28. članica europske obitelji naroda. Slavlju u Zagrebu 1. srpnja 2013. pridružile su se i pojedine ugledne iseljeničke udruge poput naših lobista iz znanstvene dijaspore AMAC/AMCA, čiji je veliki skup održan ovih dana u domovini, okupivši članstvo od Australije do Amerike, kao i europskih sveučilišnih središta. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RH Ive Josipovića tako je u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu upriličen dvodnevni Sabor Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu AMAC/AMCA, točnije 28. i 29. lipnja.

Sveučilište je velika pokretačka snaga u društvu pa je ovih povijesnih dana, kad se na poseban način sjećamo svih koji su pridonijeli ulasku Hrvatske u Europsku uniju, prigoda prisjetiti se kako je među njima velik broj ljudi sa Sveučilišta i onih koji su tome pridonijeli svojim akademskim radom, uključujući mnogobrojno članstvo AMAC/AMCA koje djeluje u svijetu istaknuo je predsjednik Josipović.

Uz 12 dosadašnjih udruga, u Savez je primljeno šest novoosnovanih organizacija alumna. One će, s pravom se očekuje, donijeti pozitivne pomake u akademskoj mobilnosti na individualnoj, institucionalnoj i široj društvenoj razini. Mobilni studenti i nastavnici nositelji su novih ideja, čime utječu na jačanje međunarodnih veza te na razvoj korisnih mreža u visokom školstvu. Uz to, na društvenome planu cirkulacija akademski obrazovanih ljudi utječe na pozitivne socijalne promjene budući da oblikuje kulturu međusobnog razumijevanja i tolerancije te potiče na suradnju između različitih društvenih skupina. Jačanju mobilnosti naše akademske zajednice pridonijet će i nedavno pokrenuta Zaklada Sveučilišta u Zagrebu, utemeljena na poticaj filantropskih donatora Sveučilištu iz redova AMAC/AMCA. Upravitelj Zaklade je rektor Sveučilišta u Zagrebu, a Vijeće povjerenika djeluje u sastavu: Tvrtko Andrija Mursalo, Helena Jasna Mencer, Ksenija Turković, Gojko Bežovan i student Danko Relić. Danas Zaklada raspolaže imovinom u vrijednosti od 1,9 milijuna kuna, koja se temelji na sredstvima privatnih donatora namijenjenim ponajprije stipendiranju učenja hrvatskoga jezika i studiranju djece iseljenika na Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom 2012. i 2013. radilo se na razvoju Zaklade s ciljem otvaranja novih stipendijskih programa uz istodobno definiranje prepoznatljive politike korištenja prikupljenih sredstava. Misija Zaklade je da svojim prihodima, koje stječe trajno, pruža potporu općekorisnim infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz svih područja i stupnjeva sveučilišnog obrazovanja, znanosti i umjetnosti, financijski podupire studente i nastavnike te potiče međunarodnu suradnju i suradnju s hrvatskom dijasporom.

Na globalnoj razini 21. stoljeće obilje­ženo je snažnim rastom broja obrazovanih migranata i mobilnih studenata. Lani je više od 2,7 milijuna studenata studiralo izvan svoje zemlje, što predstavlja porast od 55 posto u usporedbi s 1,74 milijuna u 1999. godini. Najprivlačnija odredišta akademskim građanima su SAD, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, dok po privlačnosti međunarodnim studentima ne zaostaje ni Australija. Hrvatska trenutno ima nizak postotak mobilnosti studenata i nastavnika prema procjenama navedenim u OECD Thematic Review of Tertiary Education: Country Background Reportfor Croatia. No, prilike će se u RH u europskom okviru znatno brže mijenjati, čulo se na Saboru AMAC/AMCA, osobito na plodnome tlu Unijinih fondova iz kojih Sveučilište provodi, uz ostale, projekt poput MEDINFO za specijalistički poslijediplomski studij medicinske informatike u sklopu IV komponente programa IPA za razvoj ljudskih potencijala. Projekt će rezultirati pokretanjem studi­ja medicinske informatike.

Treba spomenuti da su na ovome Sa­boru Saveza društava AMAC/AMCA, nakon 24 godine njegova uspješnoga djelovanja, prvi put dodijeljena priznanja "Žarko Dolinar" zaslužnim alumnima za razvoj i napredak alumni pokreta i AMAC društava u Hrvatskoj i inozemstvu. Nagrada je nazvana prema poznatome hrvatskom anatomu i stolnotenisaču koji je djelovao u Švicarskoj prof. dr. sc. Žarku Dolinaru (1920. - 2003.), jednome od najaktivnijih promicatelja alumni ideje u inozemstvu i matičnoj zemlji.

Medalje "Žarko Dolinar" Savez je dodijelio Zvonimiru Šeparoviću za iniciranje ideje okupljanja alumna na Sveučilištu u Zagrebu i Branku Kunstu za osnivanje prve alumni udruge na Sveučilištu u Zagrebu. Plaketa za promicanje alumni filozofije na Sveučilištu u Zagrebu dodijeljena je Greti Pifat-Mrzljak (postumno), Ivici Džebi i Krunoslavu Kovačeviću iz Hrvatske, te Nini Sydneyu iz Australije i Nikoli Demarinu iz Toronta.

Tijekom održavanja Sabora provedeni su izbori za novi saziv tijela Saveza AMAC društva Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Za predsjednicu Saveza ponovno je izabrana prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer. Za koordinatore iz svijeta izabrani su: Katherine Curic za Australiju i ostatak svijeta, Aleksandra Brnetić i Mladen Jonke za Europu te Ante Padjen i Nikola Demarin za Ameriku.

Matica br. 7, srpanj 2013.   www.matis.hr
     
  Isprintaj ovu stranicu