Lipa Mara - Stara pjesma

 

"Lipa Mara"

Lipa Mara homo u ružice.

Neču ke neču, se strašim do Karloviče!

Neču ke neču, se strašim do Karloviče!

 

Prvu ružicu ke se ju nabrala

se ju ponila nasri nambri moru.

Se ju ponila nasri nambri moru.

 

 

Kako se šuši ružica nambri moru,

nako se šuši srce Ivanjolu.

Nako se šuši srce Ivanjolu.

 

 

Sestre ti nosu mbriže na rukave,

bratja ti nosu perja na klobuke.

Bratja ti nosu perja na klobuke.

 

 

Šurle noge, bičve tafatane,

sestre ti nosu mbriže na rukave.

Sestre ti nosu mbriže na rukave,

bratja ti nosu perja na klobuke.