Giochi

 

 

Mac Kuc Mac kuc č stato un bellissimo gioco d'infanzia ma altrettanto pericoloso...
Pet kanduniča Za činit ovi jok servu pet kanduniča tunane ne toko velke ne toko male...
Pljočke Jok do pljočki se čini s kandunami, ove kandune se zovu pljočke, jesu široke...
Pika La PIKA je jena jok veče za dicov, se more joka putemoš na koju kjacicu...